Mitolojide ve Astrolojide Chaos (Kaos) ve Yaratılış

Merhaba Arkadaşlar size elimden geldiğince her hafta bir mitolojik hikaye yazacağım ve bu hikayelerin astrolojik bağlantılarını, kimin kim olduğunu ve neleri simgelediklerinden bahsetmeye çalışacağım. Umarım bu yazı dizilerini okurken siz de benim kadar eğlenirsiniz. Şimdiden hepiniz sevgi ve huzurla kalın…

Chaos (Kaos)
“Önce kaos vardır, düzen de kaosun içinde çıkar. Astroloji bize kaotik gibi görülen hayatımızın düzenini sembolik düzeyde ifade etmektedir.”

Her şeyin başlangıcında olduğu gibi yaradılışında başlangıcı kaosla başlıyor. Kaos diyence aklımıza kargaşa(ki herkes gibi benimde ilk aklıma bu geliyor, bir de akrep burcunun kaostan beslendiği ) gelmektedir. Tabi bu olay sözlük anlamı kadar basit değil sizin de tahmininizce koas esneyen, uçsuz bucaksız, kocaman bir boşluk, sonsuz bir yoğunluk olarak gelir mitolojide karşımıza. Tabii ki bu kaos kavramı bazen kavranılamaz boyuttadır sözünü söyleyen Hesiod’u da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Koas bir çeşit ilksel “tanrısal varlık” ya da “hiçlik” olarak gösterilen, Evrenden (cosmos) yani büyük patlamadan (big-bang) önceki olan bir sistemdir. Her şey koasla başlamış sözüde burada daha bir anlam kazanmakta.  Şunu da eklemek lazım Kaos’un zirvesi olmadığı gibi tabanı da yoktur: Durağanlıktan, şekilden yoksundur, derin bir uçurumdan çok, soyut bir yer (boşluk), yön durumu tayin edemeden, durmadan dönen sersemlik veren bir kasırgadır… Ona bağlı olanı çözen ve bunun tersini yapan kendine bağlı olmayan her şeyi de kendine bağlayan kısır bir döngüdür. En önemlisi her şeyi değiştirir ve dönüştürür.

Kaos ilk tanrı olduğunu varsayan yunanlılar kaos dan gelen çocukları şöyle söylemektedir. İlk önce Kaos Toprak Ana (Gaia) ve Erebus‘u yaratmıştır. Burada işler karışıyor. Gaia ile Erebus Aether‘i yarattı sonrasında is Aether‘le Gaia Gök-Babayı Uranos‘u yarattı. Bundan sonrasında Gaia ile Uronos‘un birleşiminden Brontes, Stepropes ve Arges (“gökgürültüsü”,”parıltı” ve “şimşek”) isimli üç Kyklop doğmuştur. Kykloplar alınlarının ortasındaki tek gözleri ile yer altı alevini gökyüzüne ateşine dönüştürebiliyorlardı. İkinci olarak Uranosla Gaia‘nın elli başlı, yüz kollu Kottos, Briareus ve Gyes (“öfke”, “güç” ve “dehşet”) adlarında Hekatonkheirleri yarattılar. (Uranos’a başka bir hikayede uzun uzun değineceğim ama şunu unutmadan yazmak istedim. Uranüs beklenmedik, çok farklı, ani, deliliği tasvir ettiğinden değişik çocuklarının olmasını normaldir diye düşünüyorum) Ve sonunda Titanlar (6 Tanrı ve 6 Tanrıça oluşan). Bu Titanlar : Krnos, Iaspetes,Okeanos, Hyperion, Krios, Koios. Titanisler: Rhea, Themis, Tethys, Theia, Mnemosyne, Phoebe. Daha sonra Kronos babası Uranüs’ü tahtan indirdi ve Rhea ile evlendi bu evlilikten Tanrılar ( 3 Tanrı, 3 Tanrıça ) Tanrılar: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia doğdu. Tabii burada hikayemiz bitmiyor. Asıl hikayeler kaos sonrasında başlıyor ve burada bulunan tanrılar ve çocukları, dünyada ve astrolojide neler yapmış bunları konuşuyor olacağız.

Yunan mitolojisinde (boş uzam, boşluk, uçurum, kaos’un tanrısı) ve bilinmesi gereken en önemli şey ilk tanrı kaos’dur. Her şeyden cosmos (evren) dan önce gelmiştir. Çok enteresandır ama Kaos’u yaratan ve babası olan İlk Tanrı Kronos, var olan şeyleri düzene koymuş, onlara biçim vermiş, ama onları yaratamamıştır. Bu Kronos (Zamanın tanrısı, Namı değer Satürnün) gücünü göstermektedir.

Bilimin her geçen gün gelişmesiyle kuantum teorisi ve çalışmaları kaos kavramını tekrar gündeme alarak en güncel tartışma konularından biri haline getirmiştir. Kuantumda ne nerde başlar sınır var mıdır ?  Gözlemci etkisi vs. vs. Bu konuda daha da yazmak isterdim ama hem kafanızı daha fazla şişirmek istemiyorum hem de kısa bir şiirle yazımızı sonlandırmak istiyorum.

Hatta mitolojik şiirleri de sizinle paylaşmak istedim (Kaos Şiiri)

“Kaos’tu hepsinden önce var olan, sonra geniş göğüslü gaia, ana toprak, sürekli, sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin, onlar ki tepelerinde otururlar karlı olympos’un ve yol yol toprağın dibindeki karanlık tartaros’ta, ve sonra eros, en güzeli ölümsüz tanrıların, o eros ki elini ayağını çözer canlıların, ve insanların da tanrıların da ellerinden alır yüreklerini, akıl ve istem güçlerini. Kaos’tan erebos(karanlık) ve kara gece doğdu erebos’la sevişip birleşmesinden.”

About zaferoba

Check Also

24-30 Mayıs Haftasında Neler Olacak ?

24-30 Mayıs Haftasından Mayıs ayın en önemli haftasından herkese selamlar, Bu haftaya başlarken Ay’ın Akrep …

Bir yanıt yazın