Thales (MÖ 624 – 546 / Yunan Filozof)

Tekrardan Merhabalar,

Astrolojinin en temeline inip astronomiye, felsefeye kadar gittim sanırım. Bir önceki yazımda bahsettiğim ve bölümlediğimiz astrologalardan size ilk başta Millattan önceki Felsefeci olan Thalesten başlamak istiyorum.

Thales Kimdir ? Neler Yapmıştır ?

Miletli Thales M.Ö 624 yılında Milet (Aydın civarı) şehrinde doğmuştur. Anadolulu Antik dönemin ünlü filozoflarındandır. Thales’in Fenikeliler soyundan geldiği varsayılmaktadır. Thales’in evli olup olmadığı da birçok kaynakta farklı şekilde işlenmiştir. Aslında benim de çok ilgimi çekti. Senaryo 1: Thales evlenmiştir ve Cybisthus adında bir çocuğu olmuştur ve aynı zamanda aynı isimli yeğenini de evlatlık almıştır. Senoryo 2:  Thales hiç evlenmemiş, annesine, henüz yaşı gençken evlenmek için çok erken olduğunu ve daha olgun bir yaşa geldiğinde ise artık çok geç kaldığını söylemiştir.  Ayrıca kendisi ilk filozoflardan olduğu için felsefe ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. Ölüm tarihi olarak MÖ 524 te yani 78 yaşında öldüğüne dair bazı kaynaklar bulunmaktadır. Eski Yunan’ın Yedi Bilgesinden ilk olanıdır. Thales uzun zaman ticaretle uğraşmıştır ve bu nedenle Mısırda bulunmuştur.  Gariptir ki yaşadığı dönemde hiçbir kaynakta adına rastlanmamıştır. Ta ki Herdot ve Diognes Laertios gibi antik yazarlardan bazı bilgiler edinilmiştir. Bertrand Russell’e göre Felsefe Thales’le başlar.Thales Miletos Okulunun kurucusudur.

Diogenes Laertios’a göre, Yedi Bilgeler Atina’da MÖ 582 civarıda kurulmuştur. Thales, Aristo’nun (MÖ 384, 322) eserlerine atfen, fizik ve doğal felsefenin, EUDEME’nin (Aristonun öğrencisi), eserlerine atfen de astronomi ve matematiğin kurucusu kabul eder.
Thales’in astronomide ve astrolojide kurucu olma ve üne kavuşmasına sebep olan olaylardan birisi şudur:
Atina’da M.Ö 28 Mayıs  585 tarihinde görülebilecek Güneş tutulma olayını, tutulmadan önce haber vermiş olmasıdır. Thales’e büyük ün kazandıran bu olay Babilliler tarafından bilinmekte idi. Burada önemli olan, tutulma olayının kendisi değil, haber verenin bu bilgiyi aldığı kaynaktır. Gerçekte Thales’in bu bilgiyi eski Mısır ve Mezopotamya kaynaklarından elde ettiği söylenmektedir.Tabii bu durumda astronomi kadar astrolojinin de temellerini atılmaya başladığını gösterilmektedir.  Bu durumda şu da incelenmelidir. Thales’ten 2000 yıl kadar önceleri Eski Mısır ve Mezopotamyalılar tarafından bilinmektedir. Thales’in Mısır ve Babil ziyaretleri sırasında, astrologlardan (kahinlerden), katiplerden, rahiplerden öğrenmiştir. Ayrıca Thales “Gündoğumu ve Ekinoks Üzerine” güzel bir kitap yazmış ama maalesef günümüze hiç bir kitabı ulaşmamıştır.
Thales’in matematikte kurucu olmasına sebep olan bilgileri de şunlardır:
Matematiksel alanda çığırlar açmış birisidir. Eski Yunan bilginlerinden Kallimakhos’un aktardığı bir düşünceye göre denizcilere kuzey takım yıldızlarından Büyükayı yerine Küçükayı’ya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır.
  • Çap çemberi iki eşit parçaya böler.
  •  Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.
  • Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.
  • Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı, dik açıdır.
  • Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir
  • Genelleştirilmiş 1959 Thales teoremine göre,  E noktası AC doğru çizgisi üzerinde olmasa, içerde veya dışarda olsa bile CB/BA=(AB^BD^t)^(1/t)/ED vardır. (t=1) halini bilinen klasik Thales teoremidir.
 Thales’in Fizikte kurucu olmasına sebep olan bilgileri de şunlardır:
Bazı cisimlerin demir üzerindeki çekim etkisi, Nil Nehri’nin taşmasının nedenlerinin açıklaması.

About zaferoba

Check Also

Mitolojide ve Astrolojide Chaos (Kaos) ve Yaratılış

Merhaba Arkadaşlar size elimden geldiğince her hafta bir mitolojik hikaye yazacağım ve bu hikayelerin astrolojik …